Jarenlang werd ik geplaagd door een negatief zelfbeeld. Dit belemmerde mij in mijn dagelijks functioneren omdat het, getriggerd door dagelijkse gebeurtenissen, regelmatig de kop op stak.
Tijdens de corebelief-behandeling van Vitaalbalans bleek dat de oorzaak lag in een traumatische ervaring in mijn jeugd. In de behandeling werden alle associaties die ik ermee had met behulp van signalen van gekleurd licht op acupunctuurpunten weggewerkt en werd er, in plaats daarvan, een positieve overtuiging in mijn systeem verankerd. Na de behandeling voelde ik me vrij van de negatieve associaties. Nu voel ik me sterker en ben ik vrij van de negatieve emoties, die mij eerder hebben belemmerd.
Ik ben erg onder de indruk dat één consult bij Tom mij meer opgeleverd heeft dan een jaar lang regelmatige bezoeken aan een psycholoog.