Vergoedingen zorgverzekeraars


RBCZ

Als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen, dan worden de kosten van het consult door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Een doorverwijzing van een arts is meestal niet nodig. Informatie hierover kun je in je polis opzoeken onder alternatieve geneeswijzen. 


Bij Vitaalbalans worden de volgende behandelvormen toegepast:

24000 Orthomoleculaire therapie

24005 Natuurgeneeskundige therapie

24104 Acupunctuur

24500 Psychotherapie

24504 Overige psychosociale therapie


Tom de Haan is aangesloten bij de Complementaire Kwaliteitstherapeuten, CAT Vergoedbaar en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).


Meer informatie over vergoedingen van CAT Vergoedbaar

Meer informatie over vergoedingen van Complementaire Kwaliteitstherapeuten