Microstroom

Raycer - de volledig geautomatiseerde individuele Zapper


Raycer

​Een "Zapper" is van oorsprong een apparaat waarmee d.m.v. galvanische stromen op de huid met specifieke frequenties algemene parasitaire belastingen worden bestreden. De door Raymedy ontwikkelde unieke, interactieve ZAPSCAN maakt het mogelijk de lichaamsreacties te meten op alle parasitair relevante frequentiespectra, zodat direct daarna een werkelijk adequate en actuele antiparasitaire behandeling kan plaatsvinden, met meetbare resultaten.
Behandeling met microstroom kan op een breed terrein worden ingezet.