Rapportage en advies


rapportage en advies

​Het is mogelijk een individuele rapportage te maken over uw lichamelijke profiel, uw mentale profiel, uw sterke en uw zwakke punten. Hierin kunnen tevens adviezen worden opgenomen voor een harmonieuze voeding, beweging en lifestyle of voedingssupplementen.