Bloedvaten check

Nieuw: Vascucheck - Check je bloedvaten

Verstijving van de bloedvaten (artheriosclerose) en aderverkalking (artherosclerose) zijn een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 31% van de sterfgevallen en vormen daarmee doodsoorzaak nummer 1.

Vaatwandverstijving is weliswaar een natuurlijk proces bij het ouder worden, maar er zijn veel factoren die resulteren in versnelde verstijving en verkalking. Sommige daarvan zijn niet te verhelpen, zoals ouder worden. Andere factoren kunnen we door leefwijze en voeding beïnvloeden. Zo kan een tekort aan bepaalde vitaminen een belangrijke rol spelen. Ook roken, stress, overgewicht, hoge bloeddruk, diabetes, ongunstig cholesterolprofiel (HDL/LDL), chronisch nierlijden en een hoog suikergebruik hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van de bloedvaten.


Dankzij nieuwe technologie en toegepast wetenschappelijk onderzoek kunnen veel patiënten gemonitord en behandeld worden. Vitaalbalans beschikt over een nieuw medisch meetapparaat, waarmee snel en op niet-invasieve wijze de kwaliteit van de grote bloedvaten (o.a. de aorta) en de verstijvingsfactor van de slagaderen in kaart gebracht kunnen worden. Op basis van de verkregen resultaten kan vervolgens de behoefte worden getest aan bepaalde vitaminen, die de bloedvaten soepeler en beter doorgankelijk kunnen maken. Indien nodig zal doorverwijzing naar de huisarts plaats vinden.


Tevens wordt bij de vascucheck je algehele energiebalans gemeten.

Om de gezondheid van hart en bloedvaten zoveel mogelijk te ondersteunen, is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium de voeding en leefstijl te optimaliseren.