Thermografie

Thermografie is het meest uitgebreide en geavanceerde systeem van energiediagnostiek en energietherapie in de bio-energetische geneeskunde. Deze methode is gebaseerd op het feit dat reacties van het autonome zenuwstelsel op invloeden van buitenaf geregistreerd kunnen worden d.m.v. selectieve temperatuurveranderingen via de huid. Het lichaam beoordeelt zeer snel of en in welke mate een specifieke interventie (een middel, een frequentiepatroon of een kleurcombinatie) van positieve invloed is.

Bij de meting wordt de cliënt voorzien van temperatuursensoren. Vervolgens wordt de reactie van de cliënt gemeten op specifieke digitale therapiesignalen. De volgende geïntegreerde analyse & therapiemogelijkheden zijn op Thermografie gebaseerd:

Autogene Frequentie Therapie (AFT)

Deze meting identificeert middels thermografie uw persoonlijke specifieke golflengte. Deze golflengte oefent significante invloed uit op de micro- en celcirculatie. AFT versterkt deze frequentie en optimaliseert daarmee het zelfhelend vermogen van het lichaam.
Bij de toepasssing van AFT zijn de volgende effecten waargenomen:

  • een direct positieve invloed op de celstofwisseling;
  • versterking en herstel van de impulsen van het vegetatief zenuwstelsel naar de organen, opruiming van blokkades;
  • reiniging en regeneratie van het bindweefsel;
  • stimulatie van de aan- en afvoer van voeding- en afvalstoffen;
  • toename van de perifere doorbloeding tot ca. 25%;
  • toename van de neurotransmitterconcentratie tot ca. 30%

Omdat er een duidelijke relatie bestaat tussen de energie die via een meridiaan circuleert en de doorbloedingtekorten van de bijbehorende organen of het weefsel waardoor de meridiaan loopt, kan de AFT perfect met meridiaananalyse gecombineerd worden om direct te kunnen zien welke meridianen een energietekort, een asymmetrie of een blokkade vertonen.

Thermografische RaymedieScan (TRS)

Met specifieke thermografische scans, gericht op diepere oorzaken van de klachten, wordt bepaald wat voor soort belasting in het lichaam aanwezig is en met welke therapeutische Raymedie frequenties behandeld kan worden.

Raycer - de volledig geautomatiseerde individuele Zapper

Een "Zapper" is van oorsprong een apparaat waarmee d.m.v. galvanische stromen op de huid met specifieke frequenties algemene parasitaire belastingen worden bestreden. De door I-Health ontwikkelde unieke, interactieve ZAPSCAN maakt het mogelijk de lichaamsreacties te meten op alle parasitair relevante frequentiespectra, zodat direct daarna een werkelijk adequate en actuele antiparasitaire behandeling kan plaatsvinden, met meetbare resultaten.