Core Belief - Behandeling van negatieve kernovertuigingen en posttraumatische stress

Veel mensen hebben een automatisme in hun gedrag, waaraan een onbewuste negatieve kernovertuiging of posttraumatische stress ten grondslag ligt. Deze kernovertuiging (bijvoorbeeld “ ik ben dom”  of “ ik ben minder waard dan anderen” ) of stress ontstaat na het ervaren van bedreigende situaties, zoals jeugdtrauma’s, lichamelijk of verbaal geweld, misbruik, oorlogstrauma’s of emotionele verwaarlozing. Gevolg is dat het dagelijks leven belemmerd wordt door geestelijke belastingen, zoals tobben of onvoldoende zelfvertrouwen, alsmede door lichamelijke klachten met emotionele oorzaken.
Met de unieke, vernieuwende en zeer effectieve Core Belief behandeling bij Vitaalbalans kunnen deze emotionele stoornissen zichtbaar gemaakt en opgeheven worden. Deze snelle aanpak heeft een zeer positief effect op de kwaliteit van het leven. De behandeling duurt ca. 2 uur en bestaat uit 3 fasen:

1. De ontdekkingsfase

Een traumatische herinnering activeert continu een bepaald gebied in het autonome (onbewuste) zenuwstelsel. Dit gebied wordt bepaald door het thema dat u het meest belast. Aan de hand van de meting wordt het gebied van het thema bepaald. Daarna wordt een electromagnetisch signaal aangelegd op het lichaam. Deze Raymedy® activeert de emoties die samenhangen met het onverwerkte trauma, ook al is de herinnering diep weggestopt. U ervaart tijdens dat proces bewust alle gevoelens van de gebeurtenissen die te maken hebben met de negatieve kernopvatting, die daaruit is ontstaan. Door de invloed van de Raymedy® herkent u onmiskenbaar uw negatieve overtuiging en spreekt die uit.

2. De Eliminatie

De eliminatie van een negatieve kernopvatting bestaat uit het verwerken en het ontdoen van het bedreigende en ontregelende karakter van de negatieve herinneringen: het ontladen.  De ontlading van de negatieve herinnering gebeurt door een specifiek lichtsignaal op diverse acupunctuurpunten te zetten terwijl deze herinneringen in uw hoofd de revue passeren. Zo wordt de zintuiglijke overprikkeling door de gebeurtenissen, die tot het trauma geleid hebben, geëlimineerd.

3. De integratie van een positieve kernovertuiging

Na de verwerking ontstaat er een nieuwe perceptie, een nieuw positief inzicht geboren uit een nieuwe overtuiging, die deel uit moet gaan maken van een nieuwe realiteit. Onder begeleiding van de therapeut formuleert u zelf dit nieuwe inzicht. Na de bewustwording volgt de integratie van het nieuwe inzicht. Dit inzicht wordt “geïnstalleerd” door herhaling, zoals een affirmatie. Deze integratie wordt krachtig ondersteund door met toediening van lichtsignalen op specifieke acupunctuurpunten uw bewustzijn te “programmeren”.

Na deze fase is een negatieve kernopvatting vervangen en zowel fysiek als emotioneel en mentaal is een positieve kernopvatting geïntegreerd.

De ondersteuning met energie en informatie op acupunctuurpunten zorgt voor een zeer snel en diepgaand behaald resultaat.