Atlas corrigeren zonder "kraken"

In tegenstelling tot bij andere therapieën corrigeert Vitaalbalans de positie van de atlas zonder enige vorm van manipulatie. De spanning van de spieren rond de atlas wordt afgebouwd en de stand tussen de schedel en de atlas genormaliseerd. Dit gebeurt met een totaal risicoloze diepe mechanische massage van de bovenste nekspieren. Als de atlas zich weer in zijn optimale positie bevindt, verbetert de energiedoorstroming (ook tussen de chakra’s) en wordt het zelfgenezingsvermogen weer in gang gezet. Dit beïnvloedt het regeneratieproces, de algemene conditie en de natuurlijke weer-
stand in positieve zin. Zelfs het hormoonsysteem en de emotionele draagkracht verbeteren. De behandelde gaat beter rechtop lopen en is beter tegen stress bestand.
Door de unieke combinatie van de atlascorrectie met het I-Health analyse- en behandelsysteem kan de correctie ondersteund worden met de juiste energie, waardoor het lichaam wordt gestimuleerd om beter en sneller het natuurlijk evenwicht te bereiken. Tevens voeren wij voor de behandeling een aantal tests uit om te bepalen of uw lichaam voldoende capaciteit heeft om de afvalstoffen die vrij komen af te voeren.
In de meeste gevallen zijn 2 behandelingen voldoende. Tijdens de 1e behandeling vindt het belangrijkste deel van de correctie plaats. Na ca. 6 weken vindt controle en een nacorrectie plaats.

Na de atlascorrectie

Na de atlascorrectie reageert het lichaam in overeenstemming met de fysieke en de psychische conditie van de betreffende persoon. De mate waarin en de snelheid waarmee herstel plaatsvindt zal daarom van persoon tot persoon verschillen. Net als bij andere vormen van natuurgeneeskunde kunnen ook met deze behandelwijze vóór de gezondheidsverbeteringen reacties optreden. Zo kunnen ziekten die eerder zijn doorgemaakt en niet helemaal zijn ‘uitgeziekt’ kortstondig weer verschijnen alvorens definitief te verdwijnen. Het is mogelijk dat in de weken na de behandeling reacties kunnen optreden als vermoeidheid, spierpijnen in de nek, rug en ledenmaten door aanpassing van spieren, pezen en gewrichtsbanden. Met het i-Health behandelsysteem kunnen deze symptomen verminderd worden. Gezondheidsklachten zullen bij de één relatief snel herstellen en bij de ander meer tijd vergen doordat er eerst meer herstelreacties plaatsvinden. Na verloop van tijd wordt de algemene conditie beter en verbetert de immuniteit.

Preventieve atlascorrectie

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Kinderen die een flinke val hebben gemaakt en ogenschijnlijk niets hebben opgelopen, kunnen een compenserende lichaamshouding aannemen. Dit kan soms pas jaren later tot klachten leiden, die niet meer gerelateerd worden aan de eerdere val. Atlacorrectie helpt ons om meer in balans te komen en een kind meer in balans op te laten groeien.

Een atlascorrectie voorafgaand aan osteopathische of chiropractische behandelingen kan ondersteunend werken en het genezingsproces versnellen. Bent u plots aan een nieuwe bril toe of past uw gebitsprothese zonder enige aanleiding niet meer, laat dan eerst een atlascorrectie doen alvorens tot vervanging over te gaan.